fbpx

Day

September 30, 2019
ล่าสุด สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นได้เริ่มอัพเดตระบบจัดการใหม่ขึ้นแล้ว หลังจากที่มีการร้องเรียนถึงปัญหาเด็กร้องไห้งอแงจนผู้โดยสารไม่สามารถพักผ่อนบนเครื่องได้เป็นเวลานาน จนปัญหานี้ได้ถูกหยิบยกมาอยู่ในองค์ประชุมและแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ได้เพิ่มระบบจัดการตัวใหม่ก็คือการจองตั๋วในรูปแบบที่สามารถเช็คดูได้ว่าที่นั่งไหนมีเด็กนั่งอยู่บ้าง เพื่อที่คุณจะได้สามารถเลี่ยงการนั่งใกล้เด็กเหล่านั้นและหลีกภัยจากเสียงที่คุณไม่ต้องการนั่นเอง แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว ถ้าหากคุณต้องการจะจองที่นั่งที่ห่างไกลเด็กแบบนี้ วิธีเดียวที่ทำได้ก็คือให้จองแบบเลือกที่นั่งด้วยตัวเองเท่านั้นครับ ห้ามฝากใครหรือเอเจนซี่ใดจองเด็ดขาด ไม่อย่างนั้น ระบบไอคอนรูปเด็กจะไม่ปรากฏออกมาให้คุณเห็น และคุณอาจจะเสียโอกาสที่นั่งดีๆในระหว่างการเดินทางอันน่าอภิรมย์ไปเลยก็ได้ แต่ถึงอย่างไรแล้ว หลังจากที่ระบบนี้ได้ถูกอัพเดตขึ้นไม่นานก็มีกระแสตอบรับทั้งด้านดีและด้านลบ โดยกระแสชื่นชมก็บอกว่านับเป็นการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและเท่าเทียม แต่อีกมุมหรือกลับมองเห็นว่ารูปแบบนี้อาจจะทำให้เด็กเล็กมีปัญหาเท่าเดิมก็ได้ ทางที่ดีควรจัดหาสิ่งอื่นมาทดแทนหรือทำให้เด็กเงียบเร็วๆจะดีกว่า แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้ว อย่างน้อยนี่ก็เป็นการเริ่มต้นการแก้ปัญหาที่ดีในระดับหนึ่งและหวังว่า สายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ จะมีการพัฒนาและแก้ไขระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้มากกว่านี้แน่ๆ ขอขอบคุณแหล่งที่มา https://www.dailymail.co.uk/ 
Read More