fbpx

Day

April 23, 2022
วัดแม่นางปลื้ม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เว็บไซต์ LifePro Travel ขออาสาพาไปเที่ยว วัดแม่นางปลื้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบกับประติมากรรมอันงดงามแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยา ประวัติวัดแม่นางปลื้ม ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศเหนือ ด้านหน้าของวัดหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่คลองเมือง ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1920 ในสมัยอยุธยาตอนต้น โดยความเป็นมาของวัดมีเรื่องที่น่าสนใจ เป็นวัดร้างที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 ทรงบูรณะขึ้นหลังจากที่เป็นวัดร้าง อุทิศส่วนกุศลให้กับหญิงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งพระองค์ ทรงเรียกว่า “แม่”  ประวัติความเป็นของวัดแม่นางปลื้ม เดิมที่ดินตรงนี้นั้น เคยเป็นเรือนของแม่ปลื้ม โดยแม่ปลื้มนั้นได้อาศัยอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลาน วันหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จเรือมาแต่พระองค์เดียวทามกลางสายฝน แล้วเจอพายุฝนซัดกระหน่ำ เมื่อทอดพระเนตรเห็นเรือนหลังนี้ยังสว่างด้วยแสงไฟตะเกียงอยู่และเวลานั้นก็ยังค่ำอยู่พระองค์จึงเสด็จขึ้นท่า จึงทรงแวะขึ้นมาในกระท่อม ขอเสวยน้ำจันทน์และพักค้างแรม เมื่อแม่ปลื้มเห็นชายฉกรรจ์เสื้อผ้าเปียก จึงกล่าวเชื้อเชิญต้อนรับด้วยความมีน้ำใจ แต่พระองค์ท่านทรงตรัสเสียงดัง แม่ปลื้มจึงกล่าวเตือนว่าอย่าเสียงดังนัก กล่าวว่าเวลาค่ำ ถ้าพระเจ้าแผ่นดินได้ยินจะทรงโกรธ พระองค์กลับตรัสด้วยเสียงอันดังว่า อยากดื่มน้ำจันทน์เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น แต่แม่ปลื้มบอกว่าเป็นวันพระ หากจะดื่มได้ต้องไม่ให้เรื่องถึงพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงรับปาก และได้ประทับค้างคืนที่บ้านของแม่ปลื้ม เช้าจึงเสด็จกลับวัง ต่อมาทรงให้จัดขบวนมารับแม่ปลื้มไปเลี้ยงในวัง ด้วยความที่แม่ปลื้มเป็นคนมีเมตตา จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ครั้งแม่ปลื้มเสียชีวิต...
Read More